Letter-9-ogp8lolhandrw0ijk2yzfdo5f5lui948cfjweyxj2o

Dutla | Rijtentamen
Toelichting | Beta versie 1.1

Profielomschrijving rijlevel 3 | Nieuweling

De leerdoelen die tijdens de rijlessen en examen worden behandeld zijn:
Leerdoel 3.1 | Rijcapaciteit nabij en op kruispunten;

Leerdoel 3.2 | Inhalen – zijdelingse verplaatsing;
Leerdoel 3.3 | Rijden op rechte en bochtige weggedeelten;
Leerdoel 3.4 | Invoegen – uitvoegen;
Leerdoel 3.5 | Rijcapaciteit nabij en op bijz. weggedeelten;
Leerdoel 3.6 | Overige les en rijveiligheidsonderwerpen;
Leerdoel 3.7 | Bijzondere manoeuvres;

Rijlevel 3 / profiel
Als “nieuweling” zijnde, ben je bezig met je eigen vaardigheden. Je hebt het idee dat je tot het rijexamen afhankelijk bent van je rijinstructeur en dat je na het rijexamen pas echt leert rijden.
Je weet nog niet helemaal, wat er om je heen gebeurt. Je bent zoekende en je hebt de aandacht bij de auto zelf. Je leert goed te sturen en op de juiste momenten door te schakelen.

Rijlevel 3 / leerdoel
Doel is, dat je een rijcapaciteit van 60 meter moet hebben om beter te leren rijden. De vraag is hoe je dat bereikt, we leggen dat met voorbeelden uit;

Als je op de stoep loopt, heeft jouw brein een (informatie)capaciteit van 30 meter. We zijn geboren met onze voeten en benen. We kunnen onszelf op die manier verplaatsen. Onze hersenen hebben een afstemming met onze ledematen.
Zodra jij in de auto gaat zitten komen jouw benen vrij van de grond. De auto heeft wielen en daarom wordt jou loopcapaciteit ineens veranderd in rijcapaciteit. Je kunt tijdens het rijden nog niet alle informatie snel verwerken omdat je brein nog geen afstemming heeft gevonden met de snelheid van de auto.
Om een rijcapaciteit van 60 meter voor de auto te bereiken, moet je over een zichtcapaciteit van 90 meter beschikken. Je rijdt weg. Je geeft de auto de opdracht om snelheid te maken. De auto verwacht van jou, dat jij het grootste gedeelte van de tijd op 90 meter gaat nadenken en hoe je alle verkeerssituaties gaat oplossen.

Rijlevel 3 / profielfase
Een bepaalde fase, waarin jij tot op een zekere hoogte denkt. Je bent bezig met technische vaardigheden, zoals schakelen, koppelen en remmen. Je bent ook bezig met de instructies van je rijinstructeur. Je wordt afgeleid door de snelheid- die de auto met jou bereikt. Alle verkeersinformatie komt als het ware sneller op je af dan je had verwacht.

Als je een fout maakt bij één van de leerdoelen, dan is de kans groot, dat je soortgelijke fouten gaat maken bij andere leerdoelen bij dezelfde rijlevel.

Rijlevel 3 / voorbeeld
Je rijdt door het verkeer en je nadert een kruispunt. Ruimschoots van te voren zie je een auto, waaraan je voorrang moet verlenen. Dit betekent dat jij je snelheid moet verminderen en terug moet schakelen.
Je kunt het beste punt 1 t/m 5, (precies op volgorde) uit je hoofd leren.
1. Gas los

2. Afremmen
3. Koppeling intrappen
4. Terugschakelen
5. Koppeling op laten komen
Als je – na de handelingen – in de tweede versnelling door kunt rijden, moet je vóór het kruispunt de koppeling los kunnen laten. Kun je dat niet, dan is je naderingssnelheid te hoog.
Dus niet “op” het kruispunt de koppeling (pas) loslaten. Dit is te laat. Als je dit jezelf aanleert komt het nooit meer goed. De kans op ongevallen later in het verkeer is dan erg groot.

Profielomschrijving rijlevel 4 | Gevorderd

De leerdoelen die tijdens de rijlessen en examen worden behandeld zijn:
Leerdoel 4.1 | Rijcapaciteit nabij en op kruispunten;

Leerdoel 4.2 | Inhalen – zijdelingse verplaatsing;
Leerdoel 4.3 | Rijden op rechte en bochtige weggedeelten;
Leerdoel 4.4 | Invoegen – uitvoegen;
Leerdoel 4.5 | Rijcapaciteit nabij en op bijz. weggedeelten;
Leerdoel 4.6 | Overige les en rijveiligheidsonderwerpen;
Leerdoel 4.7 | Bijzondere manoeuvres;

Rijlevel 4 / profiel
Bij “gevorderd” ben je bezig met verbeterde vaardigheden. Je hebt het idee dat je alles tegelijk moet doen en daardoor sla je belangrijke stappen tijdens het rijden over. Anderen in het verkeer rijden goed is je gedachte. Ze hebben namelijk een rijbewijs gehaald. Je leeft met het idee dat je de regels moet kennen en dat iedereen voor zichzelf in het verkeer moet opletten. Af en toe maak je nog een bedieningsfout en je moet overdreven kijken om te kunnen slagen voor het rijexamen, althans. dat is de gedachte.
In jouw omgeving vertellen ze jou dat je later pas leert autorijden en rijervaring opbouwt als jij je rijbewijs hebt gehaald.

Rijlevel 4 / leerdoel
Doel is, dat je een rijcapaciteit van 90 meter moet hebben om beter te leren rijden. Om het proces van schakelen, koppelen en remmen te automatiseren is het nodig dat je eerder je rij-informatie gaat verwerken. Als je te kort voor de auto blijft kijken, vertraagd dit het proces. Luister daarom kort tijdens het rijden naar de instructies van je rijchoach. Besef dat lang nadenken over je fouten niet kan. De auto heeft snelheid en nieuwe rij-informatie voor jou die verwerkt moet worden.
Bouw een zichtcapaciteit op van 120 meter. Je rijcapaciteit wordt dan ongeveer 90 meter. Dit is voldoende om de auto te leren beheersen.

Rijlevel 4 / profielfase
Een bepaalde fase, waarin jij tot op een zekere hoogte denkt. Jouw brein wordt beperkt door afleiding tijdens het rijden. Je focus ligt bij voertuigbeheersing en de instructies van je rijchoach. Tegelijkertijd moet je op tijd handelen in het verkeer.
Als je een fout maakt bij één van de leerdoelen, dan is de kans groot, dat je soortgelijke fouten gaat maken bij andere leerdoelen bij dezelfde rijlevel.

Rijlevel 4 / voorbeeld
Je rijdt op een invoegstrook om in te voegen. Je let op het achterop komend verkeer op de doorgaande rijbaan. Je past je snelheid aan en kijkt in de dode hoek. Als je naast je kijkt, neig je aan het stuur te trekken. Dit komt door je aandacht die gefocust is op de dode hoek, maar niet op het stuur. Jouw brein vraagt om een andere volgorde. Ruim voordat je gaat invoegen ga je bewust 2 tellen denken: “stuur recht houden” Jouw brein stuurt (onbewust) signalen naar jouw handen op het moment dat je in de dode hoek kijkt. Probleem opgelost. Kies daarom altijd een Dutla gecertificeerde rijonderwijs leerkracht die jou leerontwikkeling goed kent.

Profielomschrijving rijlevel 5 | Competent

De leerdoelen die tijdens de rijlessen en examen worden behandeld zijn:
Leerdoel 5.1 | Rijcapaciteit nabij en op kruispunten;

Leerdoel 5.2 | Inhalen – zijdelingse verplaatsing;
Leerdoel 5.3 | Rijden op rechte en bochtige weggedeelten;
Leerdoel 5.4 | Invoegen – uitvoegen;
Leerdoel 5.5 | Rijcapaciteit nabij en op bijz. weggedeelten;
Leerdoel 5.6 | Overige les en rijveiligheidsonderwerpen;
Leerdoel 5.7 | Bijzondere manoeuvres;

Rijlevel 5 / profiel
Bij “competent” ben je bezig met lage orde vaardigheden. Je hebt het idee, dat er meer op je afkomt dan je in de vorige rijlevel dacht. Je mist nog steeds de verwachtingen van andere weggebruikers die jouw rijstijl van buitenaf beoordelen. Langzamerhand leer je wel om fouten van anderen op te vangen, maar je hebt niet het idee dat anderen dat bij jou doen. 

Rijlevel 5 / leerdoel
Doel is, dat je een rijcapaciteit van 120 meter moet hebben om beter te leren rijden. Om verwachtingen van andere weggebruikers goed te leren inschatten is het nodig dat jij je rijcapaciteit vergroot. Je mag dus niet als éénling door het verkeer rijden en net doen alsof je anderen in het verkeer niet ziet. Je leert het samenspel met andere weggebruikers te delen.
Om je leerdoel te bereiken moet je over een zichtcapaciteit van 180 meter beschikken.

Rijlevel 5 / profielfase
Een bepaalde fase, waarin jij tot op een zekere hoogte denkt. Jouw brein wordt beperkt door de verleiding om snel het rijexamen aan te vragen. Je mist nog verkeersinzicht die tot ongevallen kan leiden.
Als je een fout maakt bij één van de leerdoelen, dan is de kans groot, dat je soortgelijke fouten gaat maken bij andere leerdoelen bij dezelfde rijlevel. Als er geen aandacht is voor de opbouw van je rijlevel, is het niet mogelijk om jou rijervaring later in het verkeer goed op te bouwen. Dit zal eerder uitdraaien op een eigen rijstijl met ergenissen in het verkeer.

Rijlevel 5 / voorbeeld
Je rijdt in een 30 km zone. Op gelijkwaardige kruispunten hebben bestuurders van rechts voorrang. Dit wist je misschien al, maar je verwacht het nog te weinig. Als er een auto van rechts gaat komen, kun je niet (meer) tijdig remmen.
Je gedachte “zijstraat van rechts, ik moet voorrang verlenen kun je het beste veranderen in “zijstraat van rechts. Ik denk dat er een auto van rechts gaat komen Jouw alertheid wordt dan beter in het brein geactiveerd, waardoor je eerder het verkeer gaat verwachten en tijdig gaat afremmen.
Als je dit voorbeeld nog niet goed genoeg begrijpt, rij jij waarschijnlijk met rijlevel 4 in het verkeer.

Profielomschrijving rijlevel 6 | Bedreven

De leerdoelen die tijdens de rijlessen en examen worden behandeld zijn:
Leerdoel 6.1 | Rijcapaciteit nabij en op kruispunten;

Leerdoel 6.2 | Inhalen – zijdelingse verplaatsing;
Leerdoel 6.3 | Rijden op rechte en bochtige weggedeelten;
Leerdoel 6.4 | Invoegen – uitvoegen;
Leerdoel 6.5 | Rijcapaciteit nabij en op bijz. weggedeelten;
Leerdoel 6.6 | Overige les en rijveiligheidsonderwerpen;
Leerdoel 6.7 | Bijzondere manoeuvres;

Rijlevel 6 / profiel
Bij “bedreven” ben je in het verkeer bezig met hoge orde vaardigheden. Je kent de regels wel, maar je wijkt daarvan af als je een veilige keuze moet maken. Je gebruikt de regels om duidelijk te zijn naar andere weggebruikers. Je gaat ervan uit dat anderen geen regels meer kennen en je houdt daar rekening mee. Als jou naderingssnelheid bij verkeerssituaties te hoog is kunnen anderen jou niet goed inschatten. Je bent hier meer mee bezig dan de verkeersregels zelf. In een eerdere rijlevel had je al geleerd, om verkeersregels goed te benutten.

Rijlevel 6 / leerdoel
Doel is, dat je een rijcapaciteit van 180 meter moet hebben om beter te leren rijden. Het gaat niet om een vlotte doorstroming zelf, maar om het zichtcapaciteit van 250 meter. Je gebruikt je eigen ogen als een soort verrekijker om alles eerder aan te zien komen. Je brein slaat deze informatie eerder op, daardoor krijg je een rijcapaciteit van 180 meter. 

Rijlevel 6 / fase
Een bepaalde fase, waarin jij tot op een zekere hoogte denkt. Jouw brein wordt geprikkeld door alertheid.
Jou alertheid is hoger dan de regel “verwacht het onverwachte” in het verkeer. Als er geen alertheid is, ga je ook niet het onverwachte verwachten. Alertheid tijdens het autorijden is een hogere vaardigheid dan “verkeersinzicht” opbouwen. Gebruik daarom leertechnieken van Dutla om veilig te leren rijden.
Als je een fout maakt bij één van de leerdoelen, dan is de kans groot, dat je soortgelijke fouten gaat maken bij andere leerdoelen bij dezelfde rijlevel.

Rijlevel 6 / voorbeeld
Bij rijlevel 5 had je al geleerd om voldoende afstand in het verkeer te houden. Dit is geen regel die je moet leren om veilig te slagen voor het rijbewijs.
Bij rijlevel 6 weet je, dat je (grote) afstand in het verkeer moet houden, waarom? Omdat jij juist heel goed rijdt. Bij een hele hoge rijlevel weet je dat je heel hard kunt rijden. Je weet dat auto’s steeds sneller kunnen optrekken. De tijd om tot stilstand te komen is nagenoeg hetzelfde gebleven. Vanuit je hoge orde vaardigheden weet je, dat je niet meer op tijd kunt stoppen als anderen in het verkeer andere verwachtingen hebben dan die van jou.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus.
Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

Je hebt didactische rijlessen die primair in de rijopleiding wordt gebruikt.
Secundair vakonderwijs heeft betrekking op het beginnersrijbewijs, EMG, EMA, LEMA en heeft invloed op het gedrag desbetreffende bestuurder.
Secundair vakonderwijs is gericht op de mathetiek van beginnende bestuurders en wordt in verdiepende vorm gegeven.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 2 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2, 3 en 4.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 1 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2 en 3.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De WRM/RIS instructeur wordt hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1 en 2.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2, 3 en 4 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 2 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2 en 3 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 1 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 en 2 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerde rijinstructeur kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM rijinstructeur kent.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2, 3 of 4  passen het beste bij Dutla concept 4.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2 en 3 passen het beste bij Dutla concept 3.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1  en 2 past het beste bij Dutla concept 2.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1 past het beste bij Dutla concept 1.

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 2

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 1

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd

WRM bevoegdheidspas.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en Dutla gediplomeerd rijonderwijs docent.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en certificering van de rijopleiding in stappen.

De berekening is gebaseerd op de kennis en kunde van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en kennis over de effecten van coaching.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM.

Je hebt didactische rijlessen die primair in de rijopleiding wordt gebruikt.
Secundair vakonderwijs heeft betrekking op het beginnersrijbewijs, EMG, EMA, LEMA en heeft invloed op het gedrag desbetreffende bestuurder.
Secundair vakonderwijs is gericht op de mathetiek van beginnende bestuurders en wordt in verdiepende vorm gegeven.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 2 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2, 3 en 4.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 1 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2 en 3.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De WRM/RIS instructeur wordt hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1 en 2.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2, 3 en 4 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 2 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2 en 3 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 1 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 en 2 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerde rijinstructeur kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM rijinstructeur kent.

Deze is buiten gebruik dus niet gekoppeld

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2, 3 of 4  passen het beste bij Dutla concept 4.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2 en 3 passen het beste bij Dutla concept 3.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1  en 2 past het beste bij Dutla concept 2.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1 past het beste bij Dutla concept 1.

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 2

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 1

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd

WRM bevoegd

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en Dutla gediplomeerd rijonderwijs docent.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en certificering van de rijopleiding in stappen.

De berekening is gebaseerd op de kennis en kunde van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en kennis over de effecten van coaching.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM.