Letter-9-ogp8lolhandrw0ijk2yzfdo5f5lui948cfjweyxj2o

Dutla | Rijtentamen
Toelichting

Profielomschrijving rijlevel 3 | Nieuweling
Leerdoel 3.1 | Rijcapaciteit nabij en op kruispunten.
Leerdoel 3.2 | Inhalen – zijdelingse verplaatsing.
Leerdoel 3.3 | Rijden op rechte en bochtige weggedeelten.
Leerdoel 3.4 | Invoegen – uitvoegen.
Leerdoel 3.5 | Rijcapaciteit nabij en op bijz. weggedeelten.
Leerdoel 3.6 | Overige les en rijveiligheidsonderwerpen.
Leerdoel 3.7 | Bijzondere manoeuvres.

Rijlevel 3 / profiel
Bij “nieuweling” ben je bezig met je eigen vaardigheden. Je hebt het idee dat je afhankelijk bent van je rijinstructeur en dat die je moet helpen.
Je weet nog niet wat er om je heen gebeurt. Je hebt de aandacht bij de beheersing van het voertuig.

Rijlevel 3 / leerdoel
Het doel is, dat je een rijcapaciteit van 60 meter voor de auto moet hebben.
Als je loopt heeft jouw brein een (informatie)capaciteit van 30 meter. Zodra jij in de auto gaat zitten komen jouw benen vrij van de grond. De auto heeft wielen en daarom wordt jou eigen loopcapaciteit veranderd in rijcapaciteit. Je kijkt nog niet ver genoeg voor je uit omdat je brein nog geen afstemming heeft gevonden met de snelheid van het voertuig.
Om een rijcapaciteit van 60 meter voor de auto te bereiken, moet je over een zichtcapaciteit van 90 meter beschikken. Je geeft de auto de opdracht om snelheid te maken. De auto verwacht van jou, dat jij het grootste gedeelte van de tijd op 90 meter gaat nadenken en hoe je alles gaat oplossen.

Rijlevel 3 / profielfase
Een bepaalde fase, waarin jij tot op een zekere hoogte denkt. Je bent bezig met technische vaardigheden, zoals schakelen, koppelen en remmen. Je bent ook bezig met de instructies van je rijinstructeur. Je wordt afgeleid door de snelheid die de auto bereikt. Alle verkeersinformatie komt als het ware sneller op je af dan je had verwacht.

Als je een fout maakt bij één van de leerdoelen, dan is de kans groot, dat je soortgelijke fouten gaat maken bij andere leerdoelen bij dezelfde rijlevel.

Rijlevel 3 / voorbeeld
Je rijdt door het verkeer en je nadert een kruispunt. Ruimschoots van te voren zie je een auto waaraan je voorrang moet verlenen. Dit betekent dat je snelheid moet verminderen en handelingen moet uitvoeren.
Structuur in je handelen is belangrijk om je gedachte (alleen op dit vlak) te automatiseren. Simpel gezegd: Je kunt het beste punt 1 t/m 5, (precies op volgorde) uit je hoofd leren.
1. Gas los

2. Afremmen
3. Koppeling intrappen
4. Terugschakelen
5. Koppeling op laten komen
Als je – na de handelingen – in de tweede versnelling door kunt rijden, moet je vóór het kruispunt de koppeling los kunnen laten. Kun je dat niet, dan is je naderingssnelheid te hoog.
Dus niet “op” het kruispunt de koppeling (pas) loslaten. Dit is te laat. Als je dit jezelf aanleert komt het nooit meer goed. De kans op ongevallen later in het verkeer is dan erg groot.

Profielomschrijving rijlevel 4 | Gevorderd
Leerdoel 4.1 | Rijcapaciteit nabij en op kruispunten.
Leerdoel 4.2 | Inhalen – zijdelingse verplaatsing.
Leerdoel 4.3 | Rijden op rechte en bochtige weggedeelten.
Leerdoel 4.4 | Invoegen – uitvoegen.
Leerdoel 4.5 | Rijcapaciteit nabij en op bijz. weggedeelten.
Leerdoel 4.6 | Overige les en rijveiligheidsonderwerpen.
Leerdoel 4.7 | Bijzondere manoeuvres.

Rijlevel 4 / profiel
Bij “gevorderd” ben je bezig met verbeterde vaardigheden. Je hebt het idee dat je alles tegelijk moet doen en daardoor sla je belangrijke stappen tijdens het rijden over.

Rijlevel 4 / leerdoel
Het doel is, dat je een rijcapaciteit van 90 meter vóór de auto moet hebben. Om dit te bereiken moet je over een zichtcapaciteit van 120 meter beschikken.

Rijlevel 4 / profielfase
Een bepaalde fase, waarin jij tot op een zekere hoogte denkt. Jouw brein wordt beperkt door de snelheid van het voertuig.
Als je een fout maakt bij één van de leerdoelen, dan is de kans groot, dat je soortgelijke fouten gaat maken bij andere leerdoelen bij dezelfde rijlevel.

Rijlevel 4 / voorbeeld
Je rijdt op een invoegstrook om in te voegen. Je let op het achterop komend verkeer op de doorgaande rijbaan. Je past je snelheid aan en kijkt in de dode hoek. Als je naast je kijkt neig je aan het stuur te trekken. Dit komt door je aandacht die je legt op de dode hoek en niet op het stuur. Jouw brein vraagt om een andere volgorde. Ruim voordat je gaat invoegen ga je bewust 2 tellen denken: “stuur recht houden” Jouw brein stuurt (onbewust) signalen naar jouw handen op het moment dat je in de dode hoek kijkt. Probleem opgelost. Kies daarom altijd een Dutla gecertificeerde rijonderwijs leerkracht die jou leerontwikkeling goed kent.

Profielomschrijving rijlevel 5 | Competent
Leerdoel 5.1 | Rijcapaciteit nabij en op kruispunten.
Leerdoel 5.2 | Inhalen – zijdelingse verplaatsing.
Leerdoel 5.3 | Rijden op rechte en bochtige weggedeelten.
Leerdoel 5.4 | Invoegen – uitvoegen.
Leerdoel 5.5 | Rijcapaciteit nabij en op bijz. weggedeelten.
Leerdoel 5.6 | Overige les en rijveiligheidsonderwerpen.
Leerdoel 5.7 | Bijzondere manoeuvres.

Rijlevel 5 / profiel
Bij “competent” ben je bezig met lage orde vaardigheden. Je hebt het idee, dat er veel op je afkomt en alles snel moet oplossen. Je mist daardoor de verwachtingen van andere weggebruikers die jouw rijstijl van buitenaf beoordelen.

Rijlevel 5 / leerdoel
Het doel is, dat je een rijcapaciteit van 120 meter voor de auto moet hebben. Om dit te bereiken moet je over een zichtcapaciteit van 180 meter beschikken.

 

Rijlevel 5 / profielfase
Een bepaalde fase, waarin jij tot op een zekere hoogte denkt. Jouw brein wordt beperkt door de snelheid van het voertuig.
Als je een fout maakt bij één van de leerdoelen, dan is de kans groot, dat je soortgelijke fouten gaat maken bij andere leerdoelen bij dezelfde rijlevel. Als er geen aandacht is voor de opbouw van je rijlevel, is het niet mogelijk om jou rijervaring later in het verkeer goed op te bouwen. Dit zal eerder uitdraaien op een eigen rijstijl met ergenissen in het verkeer.

Rijlevel 5 / voorbeeld
Je rijdt in een 30 km zone. Op gelijkwaardige kruispunten hebben bestuurders van rechts voorrang. Dit wist je misschien al, maar je verwacht het nog te weinig. Als er een auto van rechts gaat komen, kun je niet (meer) tijdig remmen.
Je gedachte “zijstraat van rechts, ik moet voorrang verlenen kun je het beste veranderen in “zijstraat van rechts. Ik denk dat er een auto van rechts gaat komen Jouw alertheid wordt dan beter in het brein geactiveerd, waardoor je eerder het verkeer gaat verwachten en tijdig gaat afremmen.
Als je dit voorbeeld nog niet goed genoeg begrijpt, rij jij waarschijnlijk met rijlevel 4 in het verkeer.

Profielomschrijving rijlevel 6 | Bedreven
Leerdoel 6.1 | Rijcapaciteit nabij en op kruispunten.
Leerdoel 6.2 | Inhalen – zijdelingse verplaatsing.
Leerdoel 6.3 | Rijden op rechte en bochtige weggedeelten.
Leerdoel 6.4 | Invoegen – uitvoegen.
Leerdoel 6.5 | Rijcapaciteit nabij en op bijz. weggedeelten.
Leerdoel 6.6 | Overige les en rijveiligheidsonderwerpen.
Leerdoel 6.7 | Bijzondere manoeuvres.

Rijlevel 6 / profiel
Bij “bedreven” ben je in het verkeer bezig met hoge orde vaardigheden. Je kent de regels wel, maar je wijkt daarvan af als je een veilige keuze moet maken. Je gebruikt de regels om duidelijk te zijn naar andere weggebruikers. Je gaat ervan uit dat anderen geen regels meer kennen en je houdt daar rekening mee. Als jou naderingssnelheid bij verkeerssituaties te hoog is kunnen anderen jou niet goed inschatten. Je bent hier meer mee bezig dan de verkeersregels zelf. In een eerdere rijlevel had je al geleerd, om verkeersregels goed te benutten.

Rijlevel 6 / leerdoel
Het doel is, dat je een rijcapaciteit van 180 meter voor de auto moet hebben. Het gaat niet om een vlotte doorstroming zelf, maar om het zichtcapaciteit van 250 meter. Je gebruikt je eigen ogen als een soort verrekijker om alles eerder aan te zien komen. Je brein slaat deze informatie eerder op Daardoor krijg je een rijcapaciteit van 180 meter. 

Rijlevel 6 / fase
Een bepaalde fase, waarin jij tot op een zekere hoogte denkt. Jouw brein wordt geprikkeld door alertheid.
Jou alertheid is hoger dan de regel “verwacht het onverwachte” in het verkeer. Als er geen alertheid is, ga je ook niet het onverwachte verwachten. Alertheid tijdens het autorijden is een hogere vaardigheid dan “verkeersinzicht” opbouwen. Gebruik daarom leertechnieken van Dutla om veilig te leren rijden.
Als je een fout maakt bij één van de leerdoelen, dan is de kans groot, dat je soortgelijke fouten gaat maken bij andere leerdoelen bij dezelfde rijlevel.

Rijlevel 6 / voorbeeld
Bij rijlevel 5 had je al geleerd om voldoende afstand in het verkeer te houden. Dit is geen regel die je moet leren om veilig te slagen voor het rijbewijs.
Bij rijlevel 6 weet je, dat je (grote) afstand in het verkeer moet houden, waarom? Omdat jij juist heel goed rijdt. Bij een hele hoge rijlevel weet je dat je heel hard kunt rijden. Je weet dat de auto’s steeds sneller gaan. De tijd om tot stilstand te komen is hetzelfde gebleven. Vanuit je hoge orde vaardigheden weet je, dat je niet meer op tijd kunt stoppen als anderen in het verkeer andere verwachtingen hebben dan die van jou.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus.
Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

Je hebt didactische rijlessen die primair in de rijopleiding wordt gebruikt.
Secundair vakonderwijs heeft betrekking op het beginnersrijbewijs, EMG, EMA, LEMA en heeft invloed op het gedrag desbetreffende bestuurder.
Secundair vakonderwijs is gericht op de mathetiek van beginnende bestuurders en wordt in verdiepende vorm gegeven.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 2 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2, 3 en 4.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 1 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2 en 3.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De WRM/RIS instructeur wordt hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1 en 2.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2, 3 en 4 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 2 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2 en 3 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 1 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 en 2 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerde rijinstructeur kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM rijinstructeur kent.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2, 3 of 4  passen het beste bij Dutla concept 4.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2 en 3 passen het beste bij Dutla concept 3.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1  en 2 past het beste bij Dutla concept 2.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1 past het beste bij Dutla concept 1.

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 2

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 1

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd

WRM bevoegdheidspas.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en Dutla gediplomeerd rijonderwijs docent.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en certificering van de rijopleiding in stappen.

De berekening is gebaseerd op de kennis en kunde van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en kennis over de effecten van coaching.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM.

Je hebt didactische rijlessen die primair in de rijopleiding wordt gebruikt.
Secundair vakonderwijs heeft betrekking op het beginnersrijbewijs, EMG, EMA, LEMA en heeft invloed op het gedrag desbetreffende bestuurder.
Secundair vakonderwijs is gericht op de mathetiek van beginnende bestuurders en wordt in verdiepende vorm gegeven.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 2 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2, 3 en 4.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 1 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2 en 3.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De WRM/RIS instructeur wordt hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1 en 2.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2, 3 en 4 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 2 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2 en 3 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 1 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 en 2 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerde rijinstructeur kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM rijinstructeur kent.

Deze is buiten gebruik dus niet gekoppeld

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2, 3 of 4  passen het beste bij Dutla concept 4.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2 en 3 passen het beste bij Dutla concept 3.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1  en 2 past het beste bij Dutla concept 2.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1 past het beste bij Dutla concept 1.

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 2

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 1

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd

WRM bevoegd

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en Dutla gediplomeerd rijonderwijs docent.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en certificering van de rijopleiding in stappen.

De berekening is gebaseerd op de kennis en kunde van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en kennis over de effecten van coaching.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM.